Афоризми и графити

Афоризми и графити

Афоризми и графити
Афоризми http://aforizmi.blog.rs/

Београдски графити http://solair.eunet.rs/%7Evulovicz/

Одабрани афоризми http://www.симоновић.срб/aforizmi.htm
 
Етна http://www.aforizmi.org/etna/