Пријемни испит и упис на Медицински факултет у Београду

Нова збирка задатака из Биологије
Изашла је нова збирка задатака за припрему пријемног испита из Биологије

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ ЖЕЛЕ ДА ПОХАЂАЈУ ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Припремна настава из хемије и биологије за полагање пријемног испита на Медицинском факултету у Београду одржаваће се у периоду од 05.12.2015. године до краја маја 2016. године, суботом, по три школска часа по предмету.
За припремну наставу користиће се средњошколски уџбеници, препоручени у Збирци задатака за пријемни испит на Медицинском факултету (може се купити у Скриптарници Факултета), што ће обезбедити идентичне услове за све кандидате који полажу пријемни испит на нашем Факултету.
Организовање курса не подразумева истовремено похађање оба предмета, већ избор зависи од жеље самог кандидата.
Цена 1 часа за Хемију износи 550,00 динара, укупно за 60 часова 33.000,00 динара и цена 1 часа за Биологију износи 550,00 динара, укупно за 60 часoва 33.000,00 динара.
Заинтересовани кандидати могу да купе образац пријаве са уплатницама у Скриптарници Факултета у улици др Суботића( сутерен Факултета) од 30.11.2015 године, с тим што за сваки предмет постоје три типа уплатница:
1) Уплатница са комплетним износом I и II рате по сваком предмету коју треба уплатити најкасније пре почетка наставе,
2) Уплатница I рате по појединачном предмету коју треба уплатити најкасније до почетка наставе,
3) Уплатница II рате по појединачном предмету коју треба уплатити најкасније до 31.03.2015. године.
Након уплате кандидат је дужан да достави пријаву и доказ о уплати Студентској служби Медицинског факултета, на првом спрату, ради евидентирања.
Пријаве и уплате кандидата примаће се од 30.11.2015. године до 04.12.2015. године у времену од 10,00 до 14,00 часова.
Молимо да се за сва обавештења јавите на телефоне: 36-36-332 и 36-36-328, 36-36-333.

Из Секретаријата Факултета

Почела је припремна настава из хемије и биологије за пријемни испит на Медицинском факултету у Београду
Припремна настава из хемије и биологије за пријемни испит на Медицинском факултету у Београду одржаваће се према следећем плану:
Настава ће се одржавати суботом по три сата по предмету, у периоду 15.01.2011. године до краја маја 2011. године. За припремну наставу користиће се средњошколски уџбеници, препоручени у Збирци задатака за пријемни испит на Медицинском факултету (може се купити у Скриптарници Факултета), што ће обезбедити идентичне услове за све кандидате који полажу пријемни испит на нашем Факултету. Организовање курса не подразумева истовремено похађање оба предмета, већ избор зависи од жеље самог кандидата. Цена 1 часа за Хемију износи 550,00 динара, укупно за 60 часова 33.000,00 динара и цена 1 часа за Биологију износи 550,00 динара, укупно за 58 часова 31.900,00 динара.
Заинтересовани кандидати могу да купе образац пријаве са уплатницама у Скриптарници Факултета – сутерен др Суботића бр 8 од 11.01.2011. године, с тим што за сваки предмет постоје три типа уплатница:
 1. Уплатница са комплетним износом I и II рате по сваком предмету коју треба уплатити најкасније пре почетка наставе,
 2. Уплатница I рате по појединачном предмету коју треба уплатити најкасније до почетка наставе,
 3. Уплатница II рате по појединачном предмету коју треба уплатити најкасније до 31.03.2011. године.
Након уплате кандидат је дужан да достави пријаву и доказ о уплати Студентској служби Медицинског факултета, на првом спрату, ради евидентирања. Пријаве и уплате кандидата примаће се од 11.01.2011. године до 14.01.2011. године у времену од 10,00 до 14,00 часова. Молимо да се за сва обавештења јавите на телефоне: 36-36-332, 36-36-312, 36-36-328, 36-36-333.

Из Секретаријата Факултета

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ ЖЕЛЕ ДА ПОХАЂАЈУ ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Припремна настава из хемије и биологије за пријемни испит на Медицинском факултету у Београду одржаваће се према следећем плану:
Настава ће се одржавати суботом по три сата по предмету, у периоду 15.01.2011. године до краја маја 2011. године.
За припремну наставу користиће се средњошколски уџбеници, препоручени у Збирци задатака за пријемни испит на Медицинском факултету (може се купити у Скриптарници Факултета), што ће обезбедити идентичне услове за све кандидате који полажу пријемни испит на нашем Факултету.
Организовање курса не подразумева истовремено похађање оба предмета, већ избор зависи од жеље самог кандидата.
Цена 1 часа за Хемију износи 550,00 динара, укупно за 60 часова 33.000,00 динара и цена 1 часа за Биологију износи 550,00 динара, укупно за 58 часова 31.900,00 динара.
Заинтересовани кандидати могу да купе образац пријаве са уплатницама у Скриптарници Факултета у улици др Суботића (сутерен Факултета) од 11.01.2011 године, с тим што за сваки предмет постоје три типа уплатница: 
 1. Уплатница са комплетним износом I и II рате по сваком предмету коју треба уплатити најкасније пре почетка наставе,
 2. Уплатница I рате по појединачном предмету коју треба уплатити најкасније до почетка наставе,
 3. Уплатница II рате по појединачном предмету коју треба уплатити најкасније до 31.03.2011. године.
Након уплате кандидат је дужан да достави пријаву и доказ о уплати Студентској служби Медицинског факултета, на првом спрату, ради евидентирања. Пријаве и уплате кандидата примаће се од 11.01.2011. године до 14.01.2011. године у времену од 10,00 до 14,00 часова. Молимо да се за сва обавештења јавите на телефоне: 36-36-332,36-36-312, 36-36-328, 36-36-333.

Из Секретаријата Факултета