Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"

Препоручујемо

http://www.unilib.bg.ac.rs
Препоручујемо да погледате линкове на нашој веб страници

Погледајте и:

http://scholar.google.com
Омогућава да дођете до специфичне литературе, укључујући чланке са рецензијом, тезе, књиге, сажетке, техничке извештаје из целог света из свих области.

http://online.sagepub.com
Скоро као и scholar.google.com, можда чак и бољи

www.sciseek.com
Још један Search engines за науку.

Електронски часописи

Библиотека има приступ до 25 електронских сервиса са 17.000 часописа са комплетним текстом. Претраживање је могуће преко академске мреже препознавањем прокси сервера на академској мрежи, преко корисничког имена и лозинке или преко регистрованог ИП броја на академској мрежи. Електронским сервисима приступамо преко сајта КоБСОН-а - Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку. Сви часописи и базе података одабрани су у сарадњи са факултетима и истраживачким институцијама у Србији. Покривају области: математику, физику, хемију, биологију, биомедицинске науке, клиничку медицину, пољопривреду, инжењерство, електронику и телекомуникације, информатику, друштвене науке, бизнис, менаџмент, уметност и хуманистичке науке. Чланци се могу снимити и нарезати на компакт диск или одштампати.

Списак електронских сервиса можете наћи преко веб адресе Народне библиотеке Србије: http://nainfo.nbs.bg.ac.rs/Kobson/page/. Кликом на падајући мени Сервиси, изабирамо линк Електронски сервиси и добијамо листу електронски доступних сервиса.


Електронски сервиси доступни са комплетним текстом:

AC American Chemical Society

BW Blackwell

EB EBSCO

EM Emerald

CU Cambridge University Press

EV Engineering village

JS Jstor

FM Free Medical Journals

HW HighWire-Press

HI HINARI

IE IEEE Computer

IO Institute of Physics Publishing

KL Kluwer

CM, Open Archives

OJ Oxford Jornal

PQ ProQuest

SF SciFinder

SD ScienceDirect

SP Springer-Link

TE TEEAL

WS Web of Science

 
Коришћење сервиса по областима претраживања:

Природне науке АС, BW, ЕВ, PQ, SD, SF, SP,CU, OJ

Физика IO, SD

Биомедицинске науке BW, FM, HW, HI, KL, PQ, SB, SP

Пољопривреда TE, SD, BW

Друштвене науке EB, EM, BW, KL, SD, CU, JS, OJ

Рачунарство EM, IE

Инжењерство EM, SD, EV

Уметност и хуманистичке науке EB, BW, KL, JS, CU, OJ


Engineeringvillage - EV www.engineeringvillage2.org
Обухвата базу података из техничких наука Compendex и 3 КОЛЕКЦИЈЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КЊИГА из техничких наука.

Jstor-JS www.jstor.com
Архивска база са часописима од почетка излажења до 1995. године. Хуманистичке науке, економија, природне и друштвене науке.

Blackwell-BW www.blackwell-synergy.com
Природне науке, медицина,, техничке, друштвене и хуманистичке науке.

EBSCO-EB http://search.epnet.com
Друштвене науке, хуманистичке науке, новине на енглеском језику, Medline итд.

Emerald - EM www.emeraldinsight.com
Економија, менаџмент, примењене науке, инжењерство, технологија и информатика.

High Wire Press - HW http://home.highwire.org/
Медицина, биолошке науке, друштвене науке.