Православни поглед на свет и савремене науке о природи

Лекције креационе науке за старије разреде средњих школа

- приручник за наставнике и ученике -

Свештеник Тимотеј Алферов
Православни поглед на свет и савремене науке о природи

Нова књига православног свештеника са образовањем инжењера-физичара је први педагошки приручник у руској педагошкој пракси којим се формира цјеловити поглед на свијет на основу савремених (широј читалачкој публици за сада још увијек мало познатих) научних открића, која омогућавају да се откровење Светог Писма осмисли без традиционалних натезања и незграпних алегорија које су већ одавно практично постале опште мјесто у многим апологетичким и псеудоапологетичким радовима.

Књига ће бити корисна ученицима старијих разреда средњих школа, студентима, предавачима и уопште свима који се интересују за природне науке. Два приручника које је свештеник Тимотије већ урадио за ученике и који претходе овом издању - "Наука о стварању свијета" (М. 1996.) и "Еволуција или тљење" (М. 1997.) - изазвала су мноштво позитивних реакција од стране православних педагога и добила високу оцјену признатих научника-физичара.

У редакцији члана Руског друштва физичара
Евгенија Лукјанова

Москва, "Паломник", 1998. године

Паломник

Предговор

Предговор књиге Православни поглед на свет и савремене науке о природи.

Закони природе

ОСНОВНИ ЗАКОНИ ПРИРОДЕ КОЈИ СВЈЕДОЧЕ ДА ЈЕ СВИЈЕТ СТВОРЕН

ЗАКОНИ ОЧУВАЊА
ИРЕВЕРЗИБИЛНИ ЗАКОНИ МАКРОСВИЈЕТА

 1. Нуклеарни потенцијали
 2. Други принцип термодинамике

ТОПЛОТНА СМРТ ВАСИОНЕ
ИНФОРМАЦИЈА И ЗАКОНИ ЊЕНЕ ПРЕДАЈЕ
НИВОИ ИНФОРМАЦИЈА
ИНФОРМАЦИЈА И ВЈЕРОВАТНОЋА
ПРЕДАЈА ИНФОРМАЦИЈА
ИНФОРМАЦИЈА И СТВАРАЛАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ
ИНФОРМАЦИЈА И ЖИВИ ОРГАНИЗМИ
ИНФОРМАЦИЈА ИЗВАН МАТЕРИЈАЛНИХ НОСИЛАЦА
ОПШТИ ЗАКЉУЧЦИ ЛЕКЦИЈЕ 

Еволуција звезда

КРЕАЦИОНА АСТРОНОМИЈА

ЕВОЛУЦИЈА ЗВИЈЕЗДА
ТЕОРИЈА "ВЕЛИКОГ ПРАСКА"
ПРИМЈЕДБЕ НА ТЕОРИЈУ "ВЕЛИКОГ ПРАСКА"
ТЕШКОЋЕ ПРИЛИКОМ ОДРЕЂИВАЊА
УДАЉЕНОСТИ ПО ДОПЛЕРОВОМ ЕФЕКТУ
ТРОИЦКИ-САТЕРФИЛДОВА ХИПОТЕЗА
СВЈЕДОЧАНСТВА О РЕЛАТИВНО МАЛОЈ СТАРОСТИ КОСМОСА

 1. Гроздасте скупине
 2. Спиралне галаксије
 3. "Мостови" од материје

СУНЧЕВ СИСТЕМ ЈЕ МЛАД

 1. Комете
 2. Метеорска прашина
 3. Мјесец је млад
 4. Сажимање Сунца

ЗАКЉУЧАК 

Старост Земље

СТАРОСТ ЗЕМЉЕ

УНИФОРМИСТИЧКА ХРОНОЛОГИЈА
ГЕОЛОШКИ СТУБ
ДАТИРАЊЕ ПО РАДИОАКТИВНИМ ЕЛЕМЕНТИМА
МЕТОДА ДАТИРАЊА НА ОСНОВУ РАДИОАКТИВНОГ УГЉЕНИКА 14C
СВЈЕДОЧАНСТВА О МЛАДОСТИ ЗЕМЉЕ

 1. Океани
 2. Ерозија обала
 3. Земљино магнетно поље
 4. Атмосферски хелијум
 5. Избијање нафте и гаса под притиском
 6. Пластови каменог угља
 7. Понека ископана изненађења

ЗАКЉУЧАК

Прилог уз Лекцију 3:

ПРОРАЧУН СТАРОСТИ ЗЕМЉИНЕ АТМОСФЕРЕ ПО МЕТОДУ УГЉЕНИКА-14 

Настанак живота на Земљи

ДА ЛИ ЈЕ МОГУЋА СЛУЧАЈНА ПОЈАВА ЖИВОТА?

ГРЕШКЕ ОПАРИНОВЕ ХИПОТЕЗЕ
ЕКСПЕРИМЕНТИ С. МИЛЕРА
ПРОСТОРНА ИЗОМЕРИЈА
ПРОБЛЕМ КИСЕОНИКА
ПРОБЛЕМ СТРОГО УРЕЂЕНОГ РЕДОСЛИЈЕДА И ИСТОВРЕМЕНОСТИ ПОЈАВА 

Теорија еволуције 1. део

НАУЧНО ПОБИЈАЊЕ ЕВОЛУЦИЈЕ (Палеонтологија, ембриологија, морфологија, природна селекција)

ЕВОЛУЦИЈА - ТО НИЈЕ НАУЧНО ДОКАЗАНИ ФАКАТ, ВЕЋ САМО ТЕОРИЈА
ХРОНОЛОШКА НЕУСКЛАДИВОСТ
ПАЛЕОНТОЛОШКИ ПРОБЛЕМИ ЕВОЛУЦИЈЕ

 1. Камбријумски остаци
 2. Прелаз ка кичмењацима
 3. Излазак на копно
 4. Рептили - птице
 5. Рептили - звијери

КОЊСКА СЕРИЈА
НЕОДАРВИНИСТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ

 1. Равнотежа са прекидима
 2. "Монструм који улијева наду" (hopeful monster)

ШТА О ЕВОЛУЦИЈИ КАЖЕ ЕМБРИОЛОГИЈА
МОРФОЛОШКИ "ДОКАЗИ" ЕВОЛУЦИЈЕ

 1. Хомологни органи
 2. Рудиментарни органи

УЛОГА ПРИРОДНЕ СЕЛЕКЦИЈЕ
ПРИРОДНА СЕЛЕКЦИЈА И РАЗНОЛИКОСТ ВРСТА 

Теорија еволуције 2. део

НАУЧНИ АРГУМЕНТИ КОЈИ ПОБИЈАЈУ МАКРОЕВОЛУЦИЈУ (Биохемија и генетика)

"ЖИВИ" МОЛЕКУЛИ
РАЗЛИКЕ У СЛИЧНИМ БИОМОЛЕКУЛИМА
ЗАКОНИ ГЕНЕТИКЕ И ЕВОЛУЦИЈА
ОСНОВНЕ КОНСЕКВЕНЦЕ МЕНДЕЉЕВИХ ЗАКОНА
ПРИРОДНИ РАЗВОЈ ВРСТА
МУТАЦИЈА ЈЕ ГЕНЕТСКА ДИВЕРЗИЈА
КОРИСНА ДЕГЕНЕРАЦИЈА
ОПШТА ДЕГЕНЕРАЦИЈА ЖИВОТА
ДА ЛИ ЈЕ МОГУЋА ПЛАНИРАНА И УСМЈЕРЕНА ЕВОЛУЦИЈА? 

Еволуција човека

ПОРИЈЕКЛО ЧОВЈЕКА

МОРФОЛОШКА БЛИСКОСТ ЧОВЈЕКА И ЖИВОТИЊА
МАЈМУНОЛИКИ ОСТАЦИ
НАУЧНИЧКЕ ФАЛСИФИКАЦИЈЕ "НАУЧНИХ" ДОКАЗА

 1. Питлдаунски еоантроп
 2. Питекантроп са Јаве
 3. Хесперопитекус из Небраске
 4. Синантроп
 5. Рамапитекус

ОЗБИЉНИЈИ КАНДИДАТИ ЗА НАШЕГ ПРЕТКА

 1. Аустралопитекус
 2. "Усправљени човјек"
 3. Сензационална лобања 1470
 4. Неандерталац

АРХЕОЛОШКА ДАТИРАЊА И ТИРОЛСКИ ЧОВЈЕК
ГЕНЕТИЧКИ ДОКАЗИ ДА СУ ЉУДИ СТВОРЕНИ
ЉУДСКИ ГОВОР
ЗНАЊА ДРЕВНИХ ЉУДИ
ЕВОЛУЦИЈА РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИХ ПОГЛЕДА
ПОРИЈЕКЛО И ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МОРАЛНОГ ЗАКОНА
МОРАЛНИ ПЛОДОВИ ЕВОЛУЦИОНИСТИЧКОГ ПОГЛЕДА НА СВИЈЕТ 

Библијска историја Земље

БИБЛИЈСКА ИСТОРИЈА ЗЕМЉЕ
У СВЈЕТЛУ НАУЧНИХ САЗНАЊА

ПРЕТПОТОПНА (ПРВОСТВОРЕНА) ЗЕМЉА
ПОТОП
ЗАВРШЕТАК ПОТОПА
НОЈЕВ КОВЧЕГ
ЉУДИ И ДИНОСАУРУСИ
ПОТОП И СТАНОВНИШТВО ЗЕМЉЕ

Прилог уз лекцију 8: ДИНОСАУРУСИ И ДРЕВНИ ПУСТИЊАЦИ 

Закључак и литература

Закључак и литература књиге Православни поглед на свет и савремене науке о природи свештеника Тимотеја Алферова.

ПретходнаСтраница 1 од 11