Нови Светски Поредак

Синкретистичке секте

Секте (групе, удружења, друштва...) о којима ће бити речи у овом поглављу, мешавина су више религијских учења фрагментарно извучених и укомпонованих у званичну доктрину секте, са одређеним посебностима карактеристичним за оснивача, легенду или за вођу (гуруа, пророка, месију), а негде за учење, и друго. Ако се међусобно упореде, може се уочити да поједине религије имају различит значај у свакој од њих. Негде преовлађује хришћански елеменат, негде хиндуистички, негде магијски, а код свих се у последње време уочавају нескривене комерцијалне и политичке претензије. Синкретистичке секте уклапају се у један реално постојећи глобални политички курс познат под именом нови светски поредак, а чији су циљеви, између осталих: брисање националних особености, верске посебности, формирање једне светске религије, једне светске владе и једне светске војске и полиције.

Равнотежа страха у свету = Правда и мир у свету

Примедба приређивача -  Правда и мир у свету зависе од равнотеже страха у свету. Зато је добро да је свет подељен на више држава.
Зло ће наступити када се створи једна светска држава, што је сан свих освајача од памтивека. Тада ће потпуно нестати правда и мир у свету, јер неће више бити равнотеже страха у свету. Светска влада ће тада склизнути у дотад невиђену диктатуру и терор над поданицима. Свет ће тада моћи да спаси само Бог. Тек тада ће бити други долазак Христов, али овај пут - са војском. О томе као о крају историје говори последња књига Новога Завета.

Синкретизам је религијски правац, обележје или опредељење, које обухвата више званичних религија или верских традиција у себи, а такође може да подразумева комбинацију више религија са окултизмом и магијом.

Розенкројцери - Интернационална школа Златног ружиног крста. Прича или легенда о розенкројцерима почиње у XIV веку када извесни Николо Барно, трагајући за "каменом мудрости" и подвижницима "камена мудрости", настоји да их окупи и доведе са Истока у Европу. Међутим, не успева му да расветли тајну "камена мудрости" која је и даље копкала Европу. Учење. Човек се обожује усвајањем универзалног, аутентичног знања, скривеног за обичног човека. Црква је то знање изопачила и прилагодила себи и својим потребама. Отуда антиклерикализам розенкројцера.

Алхемија
  • Крст за њих представља знак рађања, патње, љубави и светињу али га не везују за хришћанство (још мање за Цркву), јер је старији од хришћанства 2.000 година. Везују га за Египат, тачније за староегипатски златни крст са ружом у средини, где злато симболизује истину и светло, а ружа љубав. Припадност хришћанству није била услов за припадање розенкројцерима. Владаоци врховне истине, розенкројцери, временом he полако улазити у пирамидалну структуру масона. Они који су преостали поделили су се и наставили деловање у разним групама, сектама и друштвима (Златна зора, Ред мистичне руже, Кабалистички ред ружиног крста, Интернационална школа златног ружиног крста). У многим земљама окултисти и сатанисти копирали су и инструментализовали њихово учење, технике и устројство.

Интернационална школа златног ружиног крста. Њени припадници сматрају се доминантним и аутентичним настављачима розенкројцера. He надовезује се на мистичне, окултне, интелектуалне или уметничке способности ученика. Она нуди нешто друго, много више од саме филозофије највише мудрости. У њој се не увежбава биолошка свест мозга, не полажу се испити нити додељују дипломе. Истинском ученику се отвара пут којим он може да иде. Он ће на том путу учити како да се постепено ослободи деловања животних закона, који се на овом свету сматрају природним, и како може да се прилагоди законима новог животног поља, што проузрокује далекосежне последице у животу ученика.

Златна зора је синкретистичка, кабалистичка секта, са краја XIX и почетка XX века. Представља као херметичко друштво одабраних розенкројцера, а њено учење је заправо окултизовано учење Златне зоре. Окултистички настројени розенкројцери сматрају се данас следбеницима Златне зоре. Чланови Златне зоре су, по правилу, и чланови неке, окултне или гностичке групе, као, например ОТО, Беле гностичке цркве, Интернационалне школе златног ружног крста. Реда мистичне руже...

Масони. Претече масонских ложа су чланови компаније лондонских зидара из XIV века са уређеном унутрашњом хијерархијом (хијерархија тројки), које је сачињавао зидар-радник, који је после седам година могао постати шегрт, а за још седам година и мајстор. Од зидарских еснафа потичу и прве ложе слободних зидара. Прва је основана Велика ложа Енглеске, 1717. Однос према Богу код масона јесте однос према Великом архитекти, Творцу, али безличном и неприпадајућем било којој религији. Све религије су, по њима, једнако богоугодне. У том смислу масоне можемо сматрати заговорницима екуменизма. Крајем XIX и почетком XX века, водећи се идејом да све харизматски јаке и добро организоване групације инструментализују и такође укључе у своје пирамидално устројство, масони придобијају и подводе илуминате, припаднике ОТО, теозофе и антропозофе.

Масони

Примедба приређивача: још много више на линку масони

Сведенборгијанци. Верски покрет заснован на учењу шведског филозофа и пророка Емануела Сведенборга (1688-1772). Ово учење, попут розенкројцерског, представља скуп хришћанских, филозофских, окултистичких и дакако гностичких знања. Иако релативно малобројни, сведенборгијанци су извршили јак утицај на гностике и окултисте новог века. Учење: веровање у одлазак у духовне светове после смрти и да догађаји у духовном свету узрокују догађаје у реалном свету. Свето писмо се тумачи алегоријски, а такође, што је врло битно, и догма о Светој тројици. Она се тумачи тако што се Исус Христос представља као Бог, а Бог Отац и Свети дух су утеловљени у њему.

Илуминати - 1. маја 1776, из миљеа римокатоличког свештенства (језуитског реда), основан је посебан ред, ред илумината (просветљених), на челу са професором теологије и права Адамом Вајсхауптом. Објављени циљеви илумината су: унапређење односа поверења, толеранција између припадника различитих конфесија и на тај начин обезбеђење предуслова за настанак једне светске религије; грађанска и социјална једнакост; правилна расподела материјалних добара; равномерније вредновање људског рада; рационалније коришћење природних ресурса; очување животне средине; ослобођење људских интелектуалних моћи ради опште добробити.

Теозофско друштво. Хелена Петровна Блавацка у САД долази 1874. препуна аутентичних искустава, али и знања и техника спознаних од многих духовника са путовања по разним крајевима света, Одмах по доласку, представља се као велики спиритуални медиј. Ексцентрична и сугестивна, стиче велики број поштовалаца за релативно кратко време, међу којима је био и Хенри Стил Олкот. На његов предлог 1875. оснива прво друштво божанске мудрости и представља га као спој источњачког и западњачког спиритизма и мистицизма. Теозофска друштва постоје и данас. Без неке хијерархијске организације срећемо их под разним именима, а свакако је најпознатији покрет "Ново доба" (New Age).

  • Теозофско друштво оснива се са намером интеграције источњачког и западног мистицизма у један светски универзални, спиритуални правац, кога ће водити универзално братство човечанства, а чије језгро би требало да буде теозофско друштво.

Антропозофија. Оснивач је Рудолф Штајнер (1861-1925), претходно теозоф и следбеник Хелене Блавацке. Антропозофско друштво је основано 1909. године. Штајнер се забринут због растућег материјализма, труди, чини се и претерано, користећи сва оружја (и езотерију и окултизам и хиндуистичке и будистичке технике) да преокрене интелектуални естаблишмент свог времена. Теозофија и антропозофија афирмишу екуменистичка и универзалистичка питања и пропагирају идеју стварања једне религије, мада то раде више на бази окултистичких техника, него по основу реалног догматско-доктринарног приближавања светских религија. Данас се оснивају разне верске групе које, искрено или из комерцијалних разлога, претендују да уједине човечанство око своје "универзалне" доктрине и под вођством свога вође.

Ново доба (New Age) - владајући, светски политички курс ("нови светски поредак") који подразумева брисање националних особености, верске посебности, формирање једне светске религије, светске владе и једне светске војске и полиције. Главно питање успеха "новог светског поретка" своди на релативизацију и дедогматизацију главних светских религија: хришћанства, ислама, јудаизма, хиндуизма и будизма и њихово зближавање. Циљ је утапање хришћанства у источњачке религије и догматизовање екуменизма, а на национално-државном плану афирмисати космополитизам и регионализам; развијање грађанске једнакости, културних вредности, уз посебно пажљиво пропагирање хуманизма (хуманизам без Бога), као цивилизацијско достигнуће у замену за традиционално-верске врлине.

"Ново доба" схваћено у ширем смислу, подразумева религијски покрет који укључује неке новоосноване религије (еколошка, планетарна, америчка цивилна религија, религија мира, ново хришћанство), постајући тако иницијатор и покровитељ низа верских покрета и група, миротворачких, еколошких, као и универзалистичких културних глобалних процеса. "Ново доба" у ужем смислу јесте синкретистичко учење, настало из окриља теозофије 1945. Основала гa је Алиса Бејли. Садржински представља мешавину хришћанства, магије, паганства и источњачких религија, или, прецизније, источњачког мистицизма.

Замисао о "новом добу" и његовим "религијама" утврђена је 1893. године у Чикагу, када је био сазван "светски верски парламент". Спајајући разне научне и ван научне концепте, покрет "ново доба" покушава да створи нову парадигму која се састоји у брисању постојећих образаца у свим областима живота и у прихватању нових образаца. Уместо јасно разграничених ставова, који су током дугог низа генерација постали и саставни део генетског кода, потребно је прихватити неразграничене, измешане ставове. Претпоставка за постизање поменутог јединства човека и света јесте проширивање свести. To je уједно и прави пут ка "новом добу". Замисли покрета "ново доба" налазе се у свим групама које прихватају предстојећу спиритуализацију космоса и које, истовремено, то (псеудо)обожење човека схватају као свестан и искуствен процес. Основна људска негативна категорија није, према учењу "новог доба", грех, већ непознавање нашег правог идентитета. Отуђење што га човек доживљава није отуђење од Бога, већ од својега Ја.. Човеку, стога, није потребно опроштење грехова, већ просветљење - проналажење самога себе. Остварење се спроводи кроз садржаје глобализације - реформу ОУН, нове облике деловања Светске банке и ММФ-а, Светске трговинске организације, Европске уније, НАТО...

Примедба приређивача -  Више о значају новца и банкарског сектора у светлу ове приче можете погледати у следећим филмовима.

  Новац као дуг препорука

Новац као дуг 2

Господари новца 1/2

Господари новца 2/2

Уколико желите да преузмете ове филмове, посетите одељак Програмчићи главног менија.

Своју активност покрет "ново доба" спроводи у свим областима људске делатности кроз науку, културу, уметност (филм, позориште, књижевност, стрипове, чиме се промовише мисаоност тог покрета на свим нивоима људског узраста, а нарочито се посвећује пажња деци и омладини), религију, окултизам, магију, медицину, здраву исхрану, источњачки приступ сексу.

Примедба приређивача - О секти Ново доба можете погледати више у филму испод

  Богови Новог доба препорука

У овом филму срешћете се са следећим појмовима: Гуруи и однос према њима, жртвовање људи или људске жртве, Саи Баба, Џим Џонс као реинкарнација Исуса Христа, проширивање свести, Багван Шри Ражниш, култ психичких моћи, значај Битлса за пропагирање ове секте, поштовање према Гандију, медитација има за циљ душевну празнину, породичне комуне, ви сте Христ, голи свештеници, свирепост и нељудскост као духовни успех, Харе Кришна, ниподаштавајући однос према породици, Махариши Махеш Јоги, трансцендентална медитација или научна јога изазива блаженство али и зависност уместо наркотика, јога, Брама Кумарис, целибат, сексуалне перверзије, ашрами као религијске комуне, нељудски однос према деци, Бхагавад Гита, проституција у име бога, нема греха, морални релативизам без ослонца у апсолуту, слобода од индивидуалности, безосећајност на патње других људи, овај свет је илузија, карма, реинкарнација, зен будизам, одсуство наде, циљ је угасити осећања помоћу медитације, самсара, бекство из самсаре помоћу јоге која има за циљ да се убију воља, ум и емоције и тако ослободе душу од бескрајних реинкарнација и споје је са Брамом, астрологија, читање из длана, спиритизам, излечења, Исус Христос као реинкарнација Кришне или Буде, шакти, мантра, кундалини, змије, вежбе дисања за упијање енергије космоса прана, јога начини седења асанас, паранормалне моћи сидис, тантра, црна магија, без хиндуизма нема јоге нити без јоге има хиндуизма, хата јога, ослобађање од стреса, самоспознаја, сидхи јога, левитација, динамичка медитација је новодобашка комбинација хиндуизма и психотерапије, психотерапеутски курсеви Помози сам себи, утеловљење, биоенергија, шакре или чакре, енергетски канали у телу, јога и ТМ изазивају зависност, задатак трансценденталне медитације је да се супростави све распрострањенијем демону хришћанства, циљ је успостављање једне јединствене светске владе, визуализација као техника, холистичке масаже, изолациони танкови, хипноза, вегетеријанство, макробиотика, продавнице здраве хране врло често растурају новодобашку литературу, хомеопатија, акупунктура, самоусавршавање, позитивно размишљање, самохипноза, да би се нешто десило важно је само чврсто веровати да ће се то десити те жељени исход визуализовати, сајентологија, Силва метод за контролу ума, динамика ума, алфа тренинг можданих таласа, холистичка медицина и лечење, биофидбек или електронска јога, јога у спорту, саморазвој, самоцењење, љубав према себи, треба волети себе, прихватање себе, позитивна слика о себи, самоостварење, далекоисточни мистицизам, ја сам ти и ти си ја, он је она и сви смо једно, интегрисани наставни програм за напредну децу у школама, читање мисли, прорицање будућности, подизање људи и ствари мислима итд.

Секте које су се појавиле у последњих неколико година: Метода Гурђијев, Учитељ Тони (психотерапијске секте), Крија јога и учење ватре (далекоисточна), Нови пагани - култ вештица (неформалне групе), Учење таме (сатанистичка), Комаја (далекоисточни култ сексуалности), Клуб пријатеља Бруна Гронинга (псеудохришћанска), Вахабити, Велехабије (исламска, доминантна у Авганистану)...

Нови здухачи. Медитанти, предузимају астрална путовања; користе традиционално име за видовите људе у нашем народу.

Раелијанци. Рајали (француски новинар Клод Морион) имао је пре тридесет година "блиски сусрет" са ванземаљцима који су му објаснили да људски род потиче од генетског експеримента у њиховим лабораторијама. Раелијанци тврде да је први људски клон дело фирме Клонејд (власништво секте раелијанаца, са 60.000 следбеника).

ОТО - Ordo Templi Orientis (Ред источног храма) многи сврставају у сатанистичке секте, а неки га сматрају окултно-црномагијским култом. Заснован је на учењу Алистера Кроулија, енглеског окултисте, а његови припадници себе сматрају настављачима традиције, учења и деловања витезова-темплара. Следбеници ОТО-а сматрају да новом човеку (човеку новог времена - "Новог Еона", ере Водолије) нуде највишу истину. Виша истина, кроз проповеди и ритуале ОТО-а, ставља човека у положај Сунца. У примању соларне свести је тајна примања више истине. Дух космичке интелигенције, Ајваз, призива се магијским ритуалима, чиме спознајемо и своју суштинску звездану природу. Пентаграм је један од симбола реда. Основни циљ ритуала је постизање нивоа свести који омогућује кореспонденцију и стапање са космичком интелигенцијом. Делове ритуала прихватиће и отворено практиковати сатанистички декларисани покрети. Као један од видова причести користе се и дроге и друге психоактивне супстанце.

  • Дроге
  • Црна магија

Бела гностичка црква (Ecclecia Gnostica Alba - EGA). Основана 1888, Гностичка католичка црква под вођством Валентина II, због отпора Ватикана, инкорпорира се у ОТО, али иницирала је оснивање неогностичких група и друштава, па чак и једне "цркве гностичке": Беле гностичке цркве, која много амбициозније и систематичније креће у своју мисију. Отворено се користе хинду-технике, медитација, зен - како би се учење цркве учинило комплекснијим и ауторитативнијим. Молитвено-медитативни ритуали прилагођени су савременом човеку: уместо "мученичког" живота у врлини, "боготрагачима" се даје рецепт да за неколико дана, највише две недеље, спознају врховну космичку интелигенцију, Ајваза, и тако ступе на стазу истине.

Сајентологија - "Ако човек заиста жели да заради милион долара најбољи начин је да оснује своју религију" (Л. Р. Хабард, оснивач Сајентологије). Сајентологија ("наука о знању"), у суштини је неогностички, психоокулистички систем чију основу чини идеја стицања истинског, исконског знања, уз пролажење кроз низ степенова духовног самоуздизања. To je "мост ка безграничној слободи" који се састоји из 27 степена. Верује се да у сваком човеку постоји заробљено духовно биће "тетан". Човек je y свом предцивилизацијском периоду био тетан, односно духовно ослобођено биће. Технологијом духовног ослобођења, што нуди Сајентологија, човек може да ослободи тог тетана и доведе га у стање "оперативног тетана" или како Сајентолози шифровано кажу стање ОТ. У својој књизи "Дијанетика" Хабард је промовисао учење о избављењу од комплекса и претходних лоших навика, те створио доктрину своје религије, нову науку о духовном здрављу.

Унификациона црква - Пуно, изворно име Унификационе цркве или Цркве уједињења јесте "3аједница светог духа за уједињење светског хришћанства". Основана је 1954. у Северној Кореји. Себи приписује хришћански идентитет са универзалистичком стратегијом. Учење. Сваких 2.000 година Бог шаље на Земљу месију. Били су то Адам, Аврам, Мојсије, Христ, а сада је то Сун Мјунг Мун. Сви претходници су остали недоречени, нису завршили у потпуности своју земаљску мисију. Сун Мјунг Мун одлучио да оствари оно што Исус Христос није успео. Мун је схватио да врховни војни владар не може постати док не постане политички владар. Да би успео у политици треба да има новац, који ће да зарађује верујући народ. Сматра да најважнију улогу на локалном нивоу могу одиграти интелигенција и медијски експониране личности које пажљиво одабирају и појединачно врбују. Унификациона црква стоји иза Федерације жена за мир у свету, Професорске академије за мир у свету и др. У нашој штампи УЦ се оглашава нудећи течајеве страног језика под повољним условима, и рад уз боравак у иностранству.

ОМ Шинрикјо - Чизуо Мацумото (Шоко Асахара), хапшен и осуђиван због финансијских махинација и превара, 1987. године на Хималајима, стиче "коначно просветљење" и оснива секту ОМ Шинкрикјо, или "врховну истину". Секта има тајновит, езотеричан карактер.

Најважније истине држе се у тајности од непосвећених чланова. Одређено је 20 стадијума посвећења. За ревност, члан може добити похвалу, тј. поен који му је потребан за прелазак у виши ниво. Поени се заслужују дугим вежбама јоге, учешћем у семинарима и медитацијама које трају сатима, као и дистрибуцијом Асахариних плаката и књига. Следбеници могу наставити свој живот у свом окружењу, а могу и водити (после посвећења) одвојен монашки (шамански) живот и предати душу и тело Асахари. Шамани, по Асахарином учењу, религијски брже напредују.

Учење ОМ Шинрикјоа има еклектички карактер и скрпљено је од фрагмената разних религијских учења: елемената северног будизма (махајане), тибетанског езотеричног будизма, индијске јоге, таоизма, тантризма, итд. Оно што је Асахара написао у једној публикациjи ("Желим да претворим Јапан и целу Земљу у место припрема за долазеће царство божје.") нису биле само празна обећања. Марта 1995. од тровања сарином у токијском метроу умрло је 12, а повређено 5.500 људи. Виновници, Асахара и његови следбеници, касније су ухапшени. 

...

Сатанистичке секте

Сатанистичке доктрине представљају се данас отворено и то као доктрине за ослобађање човека од религијских норми, стега и ограничења. На простору хришћанских народа сатанисти одбацују Исуса Христа као месију, те служе Сатани, очекујући од њега награду и угоднији живот после смрти. Услов за награду јесу богоборност и смрт. Дакле, ако је богоугодно живети у врлини и задобити царство небеско и спасење, онда је "сатаноугодно" бити богоборан, не живети у врлини, већ у греху и разврату, бити против свих божјих заповести, против светих тајни, Цркве, свештенства и верујућих људи. Окултизам и магија неизбежни су елементи сатанских ритуала, који се могу назвати и "сатанослужењима". Оцем савременог сатанизма сматра се Алистер Кроули.

  • Симболи су карактеристични пратиоци сатанослужења. Постоје симболи који пародирају црквена знамења, реликвије и свештенике - крст окренут наопако, свеће запаљене фитиљем окренутим надоле, свештеничке одежде у виду маскираног ђавола. Постоје и типично сатанистички симболи: мртвачка глава (симболизује прихватање смрти као уласка у царство подземља и мрака, у царство Сатане); хексаграм (два укрштена троугла, симбол борбе и победе Сатане над Богом, при чему круг представља вечност); "три шестице - 666" (број Велике звери - Антихриста).

Сатанослужења могу бити различита. Најчешће се окупљају по становима, гробљима, подрумима, таванима, а некад и на отвореном (претходно договореном и припремљеном) простору. Најчешће се Сатани служи пародирајући (и тако скврнавећи) хришћанска богослужења, дакле, највише су заступљене тзв. "црне мисе". Приносе се жртве ради умилостивљења Сатане, по правилу у крви.

Жена поред жртвеника

Тако су од сатаниста некад страдала деца, а данас најчешће мачке, пси, петлови; приносе се на олтар, а верници пију ту крв и уз молитву примају Сатанин дар. Неки пут се сами верници раскрваре самоповређивањем. Самоубиство је својеврстан вид заштите програма - учења сатаниста. Намењено је за "отпаднике", за оне који се предомисле, а такође је сатаноугодно убити или наводити на самоубиство било кога из групе ко "застрањује".

Сатанина црква - званично прва сатанистичка црква у свету - "Сатанина црква (Калифорније)" - основана 1966, а чији је оснивач Антон Шандор Ла Веј, Американац мађарског порекла. Ла Веј је аутор "Сатанске библије".

Осим прибора, простора и правила ритуала и молитава Сатани, слави се човекова базична природа и анархизам, те супротстављеност политичком и сваком другом естаблишменту. Такође, заговара се насиље, коришћење опијата, светогрђе, сексуална развратност и перверзије. Оргије су, већ смо рекли, и део ритуала, а ослобођена сексуална енергија јесте есенција магијских ритуала.

Слободни спиритисти - Секта основана у Риму 1983; оснивач и духовни вођа Магдалена Страдивари. Декларисана је сатанисткиња и то под пуним Ла Вејовим утицајем. Службе са својим следбеницима одржава по становима, као и у пећинама у околини Рима. Сексуални аспект Ла Вејовог учења овде је најприсутнији, поред осталих елемената. С обзиром на то да су више пута практиканти били малолетници, те да се и овде користе разни наркотици, група је под сталном присмотром полиције.

Сатанина црква Енглеске - Хон Кајлминстер, локални столар из предграђа Лондона, следећи Ла Веја, следбенике је регрутовао путем новина, а први храм направио је по Ла Вејевим упутствима, адаптирајући своју радионицу. Као и у претходном случају, од свих ритуала највише се упражњавао секс, уз коришћење дрога. У свету сатаниста познат по ритуалу "смрт, стапање са Сатаном и буђење" (изводи се плесом до бесвести, уз стално призивање Сатане, и под дејством дроге). Падање у делиријум је ритуална смрт и стапање са Сатаном, а само природно буђење је трећи чин. Ухапшен је 1995. због поседовања дроге и проституције; приступили су му "Даркери".

Дроге

Међународно удружење вештица (WICCA) - Удружење белих вештица организовано је на међународном нивоу, окупљају се једном годишње, усавршавајући технике, праксу. Ауторитативно и по субординацији претпостављено претходном удружењу јесте Међународно удружење вештица - WICCA. Имају своју "свету књигу", "књигу сенки", a скупове одржавају приликом обе равнодневице, дугодневице и краткодневице, затим у Валпургијској ноћи (30. априла), поводом Хеловина - Ноћи вештица (31. октобра), Свећњака (9. фебруара), и Ламаса (2. августа). Скупови који се називају "сабат" такође се одржавају и на гробљима, средом, петком и суботом од поноћи до шест сати ујутру. Ритуал: читање "Књиге сенки", беседа краљице вештица, призивање и умилостивљење сила подземља а затим ритуално причешће. Обред се завршава оргијањем. Има више аутохтоних група: "Старомагијаши", "Нови пагани", "Вика Балканика", "Покрет белих вештица"...

  • Злочин који је узбудио светску јавност десио се 8. 8. 1969. у предграђу Лос Анђелеса, у кући Романа Поланског. Истрага ће показати да су сви присутни били присталице спиритизма, црне магије и сатанизма, и то баш чланови Ла Вејове "Сатанине цркве". Време је прошло у забави, уз музику, алкохол и дрогу. У зору један припадник "Сатанине цркве" покушао је да флертује са једном женом која је била у другом стању. Најпре је дошло до мањег инцидента, а онда је наступио Чарлс Менсон, убивши и ову жену која је била у другом стању, супругу Романа Поланског, Шарон Тејт, и још двоје људи.

Храм народа - Бивши протестантски пастор Хим Хоунс, мешајући хришћанство са политиком, при том врло харизматичан, најпре је придобио тадашњи политички естаблишмент САД и медије. У својим инспиративним беседама убедио их је да је управо он реинкарнација Христа, Буде и Лењина. Одводи их затим у прашуме Гвајане и ограђује их бодљикавом жицом, правдајући то чињеницом да му стижу гласови са других галаксија. Несрећу им је приредио сам Хоунс, наредивши им да попију сок који је био помешан са отровом. Умрло је 913 људи. Касније је утврђено да су ти људи претходно били мучени. Женама су, например, за живота одсецане брадавице.

Бело братство - Руска секта под вођством Марине Цвигун и Јурија Кривоногова, заговарајући скори смак света, јуришала је новембра 1993. на православне храмове у Кијеву и околини и припремала се за колективно самоубиство. Зашто? Зато што им се 1. 6. 1990. обратио пророк Илија и рекао да ће страшни суд настати 24. 11. 1993. г. Да би се људи спасили и да се хришћани не би помешали са антихришћанима, њих двоје су одређени да правоверне хришћане припреме за тај дан. Тако се стварно и припремало колективно самоубиство. Срећом, полиција је то на време сазнала и спречила.

Лоза Давидова - Вођа Вернон Хауел својевремено је променио име у Давид Кореш и основао секту која ће бити "спасена". Пророчки је, наиме, предвиђао Армагедон, скорашњи смак света, али његова секта, његова лоза, биће спасена. Окупио је своје следбенике на Кармелитској гори и од насеобине направио праву тврђаву са наоружаном гардом. Убедио их је да сви морају да се сроде, јер само ће лоза Давидова бити спасена, и да их може спасти, али само као њихов супруг или отац. Постао је супруг свим затеченим женама, мушкарцима и деци био је отац. У обрачуну с полицијом погинуло је 80 чланова секте.

Врата раја - Секта је деловала у калифорнијском предграђу Ранко, у Санта Феу. Вођа је био Херб Еплвајт, који је своје следбенике припремао за живот у небеском краљевству, међу космичким цивилизацијама. На његов позив: "Уздигнимо се ка космичким зрацима", узели су довољну количину наркотика и навукли кесе на главе. У јесен 1996. скончало је њих 39.

Ред соларног храма - У јесен 1994. припадници секте, њих 74, извршили су колективно самоубиство у Канади и Швајцарској. Опет је била предвиђена скора апокалипса и опет је спасење било могуће одласком, овај пут на планету/звезду Сиријус. 

Комерцијални култови

Роба која се производи или којом се тргује не сме бити под законском забраном производње или стављања у промет. Цена рада како физичких радника, тако и стручног особља у западним земљама углавном је стабилна. Осим тога, обавезан је добар квалитет финалног производа - робе, за чије је постизање одговорно стручно особље; добро организован маркетинг; добро организована продаја која обезбеђује да роба буде стално присутна на тржишту и приступачна цена и повољни услови продаје робе.

Задатак челника фирме би се, стога, састојао у обезбеђивању услова за поспешивање истраживачког рада стручног тима, раду на развијању осећања припадности фирми, и обезбеђивању дугогодишње оданости. Комерцијални култови имају своје светковине, празнике, славља, јубилеје који појачавају осећање заједништва међу запосленима. Новом раднику се од тренутка запослења сугерише однос не куртоазног поштовања, већ обожавања власника предузећа (компаније). Он је оснивач ("отац") компаније ("породице"), a самим тим и среће и благостања запослених ("деце"). Новом члану се поред свега лепог, предочава и оно најважније, a ТО је могућност високе зараде без икаквих личних новчаних, али не и без икаквих личних психофизичких улагања.

"MultiLevel marketing" (MLM) - маркетинг на више нивоа је већ разрађени систем пословања фирми са Запада. Није свака фирма MLM комерцијални култ, али сваки комерцијални култ подразумева систем MLM пословне организације и субординације. Овај систем изворно је замишљен да подигне мотивисаност запослених, тако да онај који је успешнији стиче виши ранг, титулу, звање...

  • У нас комерцијални култови послују кроз маркетинг, пласман и продају робе. Све фирме су пореклом из иностранства, a нуде најразличитије производе: средства за дезинфекцију, предмете покућства, макробиотичку храну, препарате против гојазности, ћелавости, целулита...
  • Претходно испитивање тржишта. Одабраним лицима у одређеној земљи дају се извесне количине производа да их продају, уз одређени проценат добити за продавце. Објављују се огласи, радио и ТВ рекламе, деле проспекти и прати продаја, оснива се представништво са стално запосленима. Маса запослених продаваца (дистрибутера) једно од суштинских обележја комерцијалних култова.
  • Систем зарада је амбициозно пројектован и да су на вишим нивоима зараде високе. To је у исто време мамац за пријављивање великог броја кандидата. У фирмама где продавци узимају робу на реверс платни систем је, међутим, тако подешен да се до виших нивоа плата може стићи само испуњењем готово недостижних норми, што на први поглед није уочљиво. например, потребно је продати 1.000 некаквих инсектицида месечно, односно 35 дневно, за плату која је у висини 500 евра. Многи тада резонују да би за такву плату продали и дуплу количину, али не знају да тако размишља и, рецимо, 2.000 претходно запослених. Но, свако има фамилију, кумове, пријатеље, комшије... и може се десити да у почетку почне одлично да зарађује, добијајући тако још јачи стимуланс за посао, док временом све више засићено тржиште не сроза успех продаје на приземни ниво од, рецимо 200 продатих препарата за 100 евра. Плата не само да је номинално опала, него је и индекс зараде по продатом производу смањен. Сви ти људи остају и даље без сталног запослења, што обезбеђује уштеду послодавцима јер не плаћају пензијско и социјално осигурање. Са толико продаваца пешака нема потребе да се плаћа продајни простор, закупнина и слично. Систем награђивања подсећа на пирамидалну штедњу, где само врхушка, то јест банкари-оснивачи и први кругови штедиша, могу остварити енормне зараде. Највећи број продаваца не остварује снове о богатству, већ исцрпљени, искоришћени, разочарани одлазе.
Страница 5 од 5Следећа