Верске секте
Приручник за самоодбрану

Садржај

Ову књигу полицијског капетана Зорана Д. Луковића Вам препоручујемо да купите, јер ћемо Вам овде понудити само мали део ове пребогате књиге. 

Ради лакшег учитавања страница текста, као и ради лакшег сналажења у самом тексту, делове цитата из текста смо поделили на следеће целине:
 
Секте1

 • Предговор
 • Увод
 • Подела секти

Секте2

 • Очи у очи са мисионаром секте и како поступати?
 • Шта можете да приметите ако је неко вама близак приступио секти?
 • Секте и безбедност

Секте3

 • Поуке
 • Уместо закључка

Нови светски поредак

 • Синкретистичке секте
 • Сатанистичке секте
 • Комерцијални култови
ПретходнаСтраница 1 од 5